Καραπιπέρειο Πνευματικό Ίδρυμα

Περιοχή ενδιαφέροντος

Το χωριό της Αγίας Τριάδας Ευρυτανίας

Τα ενδιαφέροντα του Ιδρύματος αφορούν το χωριό «Αγία Τριάδα» Ευρυτανίας καθώς και το νομό Ευρυτανίας και τους Ευρυτάνες γενικότερα.