Καραπιπέρειο Πνευματικό Ίδρυμα

Φώτειος Βιβλιοθήκη και Λαογραφικό Μουσείο

 

Η Φώτειος Βιβλιοθήκη και το Λαογραφικό Μουσείο στεγάζονται στο ισόγειο της οικίας Καραπιπέρη στην Αγία Τριάδα Ευρυτανίας.Η Φώτειος Βιβλιοθήκη και το Λαογραφικό Μουσείο στεγάζονται στο ισόγειο της οικίας Καραπιπέρη στην Αγία Τριάδα Ευρυτανίας.

Η βιβλιοθήκη περιλαμβάνει χιλιάδες βιβλία γενικού ενδιαφέροντος, το δε Λαογραφικό Μουσείο πλείστα αντικείμενα της ζωής των αγροτών της περιοχής (γεωργικά εργαλεία, οικιακά σκεύη, φορεσιές κλπ.)

Καταβάλλεται προσπάθεια να λειτουργεί η Βιβλιοθήκη και το Μουσείο κατά τους θερινούς μήνες που υπάρχει κόσμος στο χωριό και κυρίως νεολαία.

Η ερήμωση της άγονης γης της Ευρυτανίας έχει πλήξει και την Αγία Τριάδα και έτσι τους υπόλοιπους μήνες του έτους στο χωριό παραμένουν λίγοι κάτοικοι μεγάλης κυρίως ηλικίας.

Δεν λειτουργεί κανένα σχολείο.