Καραπιπέρειο Πνευματικό Ίδρυμα

Νέα - Ανακοινώσεις

Προκήρυξη υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος αποφάσισε για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, τη χορήγηση μιας υποτροφίας σε Ευρυτάνα φοιτητή ή φοιτήτρια που σπουδάζει στα ΑΕΙ της χώρας.

Η υποτροφία ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 €  κατ’ έτος για όλα τα υπολειπόμενα έτη σπουδών του.

Διαβάστε περισσότερα εδώ