Καραπιπέρειο Πνευματικό Ίδρυμα

Νέα - Ανακοινώσεις

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
  

Το ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ανακοινώνει ότι διαθέτει προς ενοικίαση (κατοικία) ένα διαμέρισμα 67,50 μ2, στην πρόσοψη της πολυκατοικίας επί της οδού Πανόρμου αρ. 25 Αμπελόκηποι Αθήνα, με βάση τις διατάξεις του Ν.4182/2013.

Το διαμέρισμα έχει ανακαινισθεί πρόσφατα σε σημαντικό βαθμό.

Προεκτιμώμενο μηνιαίο μίσθωμα 350,00 ευρώ.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται διετής, δυναμένη να παραταθεί κατόπιν συμφωνίας.
Εγγύηση δύο μισθώματα.

Λεπτομερής Διακήρυξη που περιέχει αναλυτικά τους όρους της μίσθωσης, υπάρχει στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος «www.karapipereio.org».

Οι προσφορές θα υποβληθούν είτε με συστημένη επιστολή στα γραφεία του Ιδρύματος Πανόρμου 25 - 115 22 Αθήνα, εντός 20 ημερών (σφραγίδα ταχυδρομείου) από την πρώτη ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (27/12/2017) είτε θα κατατεθούν ιδιοχείρως την εικοστή πρώτη ημέρα (17/1/2018) από την ως άνω χρονική αφετηρία, στα γραφεία του Ιδρύματος και κατά τις ώρες 10,00’ π.μ. έως 12,00’ μεσημβρινή.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και στα τηλέφωνα 6973330653 (κ. Παπασπύρου) και 21072017156 (κ. Μουντούρη Κων/να).

Κλικ εδώ για να δείτε τη λεπτομερή διακήρυξη που περιέχει αναλυτικά τους όρους της μίσθωσης    Το ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ανακοινώνει ότι διαθέτει προς ενοικίαση (κατοικία) ένα διαμέρισμα 50,00 μ2, στον 6ο όροφο της πολυκατοικίας επί της οδού Πατησίων αρ. 116 (βλέπει στον ακάλυπτο) Αθήνα, με βάση τις διατάξεις του Ν.4182/2013.

Το διαμέρισμα έχει ανακαινισθεί πλήρως.

Προεκτιμώμενο μηνιαίο μίσθωμα 300,00 ευρώ.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται διετής, δυναμένη να παραταθεί κατόπιν συμφωνίας.

Εγγύηση δύο μισθώματα.

Λεπτομερής Διακήρυξη που περιέχει αναλυτικά τους όρους της μίσθωσης, υπάρχει στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος «www.karapipereio.org».

Οι προσφορές θα υποβληθούν είτε με συστημένη επιστολή στα γραφεία του Ιδρύματος Πανόρμου 25 - 115 22 Αθήνα, εντός 20 ημερών (σφραγίδα ταχυδρομείου) από την πρώτη ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (27/12/2017) είτε θα κατατεθούν ιδιοχείρως την εικοστή πρώτη ημέρα (17/1/2018) από την ως άνω χρονική αφετηρία, στα γραφεία του Ιδρύματος και κατά τις ώρες 10,00’ π.μ. έως 12,00’ μεσημβρινή.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και στα τηλέφωνα 6973330653 (κ. Παπασπύρου) και 21072017156 (κ. Μουντούρη Κων/να).

 Κλικ εδώ για να δείτε τη λεπτομερή διακήρυξη που περιέχει αναλυτικά τους όρους της μίσθωσης